Nhà cái m88 hoàn trả không giới hạn tại live casino

Thời gian khuyến mãi còn 25 ngày 18 giờ 21 phút 7 giây Đăng ký ngay

Khuyến mãi hoàn trả không giới hạn được m88 áp dụng tại Live Casino. Chỉ với một lần đăng ký tham gia, thành viên được tham gia nhận hoàn trả vĩnh viễn mà không cần đăng ký lại.

Điều kiện và điều khoản

1. Hoàn trả bắt đầu từ 00:00:00 đến 23:59:59 (GMT+8) hàng ngày, dành cho tất cả thành viên tại nhà cái m88.

2. Không giới hạn mức trả tối đa.

3. Thành viên tham gia tại Live Casino sẽ được nhận hoàn trả theo cấp bậc tài khoản.

4. Thành viên cần nhấp “CHỌN THAM GIA (Sau khi đăng nhập) tại trang HOÀN TRẢ CỦA TÔI để nhận hoàn trả vĩnh viễn.

5. Hệ thống chỉ tiến hành hoàn trả cho những thành viên đăng ký hợp lệ và xác nhận thành công.

6. Số tiền hoàn trả sẽ được cập nhật vào tài khoản của sản phẩm tương ứng trong vòng 24 tiếng kể từ lúc chương trình kết thúc.

7. Tổng tiền cược hợp lệ được tính dựa trên tiền gửi & tiền hoàn trả. Tất cả các loại tiền thưởng khác, cược HỦY, cược 2 BÊN và tất cả trò chơi trong danh sách ngoại lệ bên trên sẽ không được tính hoàn trả. (Lưu ý: Tổng tiền cược trong danh sách trò chơi ngoại lệ sẽ tính dựa trên tỷ lệ tiền cược được đóng góp của các trò chơi được bao gồm)

8. Các quy định chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.

Link mới nhất